Polityka cookies

Administratorem Twoich danych jest Moto Przystań Michał Ścigocki z siedzibą w Plecewice 78 05-088 Brochów, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 756-174-40-26, REGON: 015733343. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: michal@motoprzystan.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Moto Przystań Michał Ścigocki, Plecewice 78 05-088 Brochów.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy najmu – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z z nami w siedzibie firmy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: michal@motoprzystan.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Moto Przystań Michał Ścigocki w ramach zawieranych z Tobą umów.

Na stronie motoprzystan.pl używamy informacji zapisanych za pomocą „ciasteczek” (cookies). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk „Ok” w pasku z tą informacją. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.