Zamek w Sochaczewie

_MG_1613

  • Od Moto Przystani: 8,5km
  • Współrzędne GPS: 52.227809, 20.235819
  • Linki: Stowarzyszenie "Nasz Zamek" z Sochaczewa
  • W pobliżu: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej

Początki osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie przypadają na XII stulecie, kiedy funkcjonowała tu osada. W pierwszej ćwierci XIII w. książę Konrad I Mazowiecki wzniósł tu drewniano-ziemną warownię Piastów Mazowieckich, będącą siedzibą wzmiankowanej w 1221 r. kasztelanii sochaczewskiej. Pierwszy murowany zamek ufundowany został po połowie XIV w., najpewniej przez księcia Siemowita III Starszego. W czasie przynależności ziemi sochaczewskiej do Księstwa Mazowieckiego warownia pełniła rolę istotnej rezydencji książęcej. W 1476 r. zamek wraz z miastem i ziemią przeszły we władanie Korony Królestwa Polskiego. Od tej pory warownia stała się siedzibą starosty grodowego oraz stacją królewską. Na początku XVII w., z polecenia króla Zygmunta III Wazy, zamek gruntownie odrestaurował starosta Stanisław Radziejowski. Wzniesiona została, zachowana do dziś w ruinie, trzyskrzydłowa, wczesnobarokowa rezydencja z wjazdem od wschodu oraz kaplicą pomieszczoną w wieży. Zamek uległ zniszczeniu w 1657 r. podczas najazdu szwedzkiego. Pozostawał w ruinie do 1786 r., kiedy to starosta Kazimierz Walicki podjął się częściowej odbudowy z przeznaczeniem na kancelarię i archiwum ksiąg grodzkich. Zamek ostatecznie zniszczono już w 1794 r., podczas insurekcji kościuszkowskiej.
W 2013 roku, po wielu latach starań, dzięki Stowarzyszeniu "Nasz Zamek" z Sochaczewa, udało się doprowadzić do rewitalizacji ruin oraz umocnienia wzgórza zamkowego - dzięki czemu stał się jedną z większych atrakcji turystycznych Sochaczewa.

Ciekawostki

Na terenie podzamcza, co roku odbywa się szereg imprez kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie "Nasz Zamek". Najwięksą z nch jest piknik historyczny "Zawisza Czarny Nad Bzurą" – impreza której motywem przewodnim jest kultywowanie tradycji lokalnej odwołującej się do wydarzenia z 15 lipca 1414 r. Wtedy to w Sochaczewie Zawisza Czarny z Garbowa, wypowiedział w imieniu króla Polski wojnę Zakonowi Krzyżackiemu.

Na mapie