Kampinoski Park Narodowy

Kampinos forest

To największy w Polsce park narodowy, obejmujący tereny Puszczy Kampinoskiej - rozciągający się od zachodnich granic Warszawy aż po zachodnie brzegi Bzury. Puszcza jest świetnym terenem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Dominuje w niej bór sosnowy a krajobraz urozmaicają liczne bagna i wydmy. Te ostatnie tworzą jeden z najbardziej interesujących kompleksów wydm śródlądowych tego typu w Europie. Puszcza jest największym w Polsce “domem” Łosia, występuje tu również wiele gatunków unikatowych na skalę europejską ptaków. KPN jest uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery. Lasy puszczy są również świadkiem wielu wydarzeń z historii - tereny północne nad Wisłą przez setki lat zamieszkiwali osadnicy olęderscy, po których pozostały stare cmentarze, wierzbowe aleje i ślady w architekturze wiejskie a, podczas II Wojny Światowej w Puszczy Kampinoskiej rozegrał się finał dramatycznej Bitwy nad Bzurą, gdy polskie wojska przedzierały się po przegranej walce do oblężonej Warszawy.

Ciekawostki

Przekształcenia nadwiślańskich terenów w Park Narodowy oraz kolejne zalesienia poskutkowały wyludnianiem się puszczańskich osad. Dziś w wielu miejscach lasu pozostały po nich tylko relikty w postaci fundamentów, przydrożnych krzyży, opuszczonych domostw a nawet całych wsi, które sprawiają niesamowite wrażenie, będąc jednocześnie świadkami minionych lat.

Na mapie: