Morsowanie w Moto Przystani

Morsowanie w Moto Przystani. Pomimo zbyt wysokiej jak dla morsów temperatury w pierwszy dzień nowego 2021 roku kilku z nich zawitało w Moto Przystani. Tym samym staliśmy się kolejnym, atrakcyjnym miejscem dla osób kochających tego typu aktywność. Mamy nadzieję, iż morsy na stałe wpiszą się w zimowy krajobraz Moto Przystani. Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 12.00.